نویسنده = محمد صادق فرهادی نیا
تعداد مقالات: 2
1. اولویت‌بندی حفاظتی پستانداران ایران برای مدیریت کارآمد

دوره 68، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 461-475

محمد صادق فرهادی نیا؛ علی رضا محمدی؛ سهراب اشرفی؛ محمد رضا اشرف زاده؛ حسین محمدی


2. معرفی مجدد گور ایرانی ((Equus hemionus onager به طبیعت: مطالعۀ موردی منطقۀ حفاظت‌شدۀ کالمند بهادران در استان یزد

دوره 66، شماره 1، بهار 1392، صفحه 13-22

حسن اکبری؛ محمد صادق فرهادی نیا؛ اعظم حبیبی‌پور؛ علی شاکر