نویسنده = حمیدرضا عظیم زاده
تعداد مقالات: 3
1. بررسی مقدار وتوزیع مکانی آلاینده استرانسیم در غبار ریزشی بر سطح شهر یزد

دوره 71، شماره 1، بهار 1397، صفحه 11-24

میترا السادات اسمعیل زاده حسینی؛ حمیدرضا عظیم زاده؛ حمید سودایی زاده


2. بررسی برخی واکنش‌های فیزیولوژیکی گونه‌های برگ نو و کاج به تنش ریزگردها

دوره 69، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1027-1039

اعظم طاهری انالوجه؛ حمیدرضا عظیم زاده؛ اصغر مصلح آرانی؛ حمید سودایی زاده


3. بررسی تغییرات مکانی فلز سنگین کروم در خاک اطراف کارخانۀ سیمان بهبهان

دوره 66، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 137-146

عاطفه اکبری؛ حمیدرضا عظیم زاده