نویسنده = کرامت، جواد
تعداد مقالات: 1
1. تغییرات فصلی مقادیر گلیسرول در لارو حشرات(مطالعه موردی: رودخانه زاینده رود)

دوره 72، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 159-172

بهناز انصاری؛ امیدوار فرهادیان؛ جواد کرامت