نویسنده = میرحسینی، سید علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. حذف تولوئن از هوای اتمسفری با استفاده از جاذب نانو کربن فعال

دوره 72، شماره 1، بهار 1398، صفحه 45-58

شهناز تیموری؛ سید علیرضا میرحسینی؛ حمید شیرخانلو