نویسنده = یالپانیان، سارا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آشیان بوم شناختی اقلیمی کمرکولی جنگلی (Sitta europaea) در رشته کوههای البرز و زاگرس

دوره 71، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 269-285

سارا یالپانیان؛ مسعود نظری زاده دهکردی؛ عاطفه اسدی؛ مریم امیدی؛ علی رضایی خوزانی؛ محمد کابلی