نویسنده = کریمیان کاکلکی، روح اله
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از روش هیدرولیکی در براورد حداقل جریان زیست‌محیطی بخشی از رودخانه دو آب صمصمامی

دوره 72، شماره 1، بهار 1398، صفحه 59-72

داود حسین پور؛ رفعت زارع بیدکی؛ روح اله کریمیان کاکلکی