نویسنده = اسمعیل زاده، محمدجواد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تجزیه‌ی پارچه‌ی ریون تحت شرایط کمپوست‌سازی

دوره 71، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 425-436

محمدجواد اسمعیل زاده؛ عباس رشیدی