نویسنده = محمدی، اکبر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و ارزیابی عملکرد جاذب های طبیعی ساقه، برگ و ریشه زرشک در حذف کروم از پساب

دوره 71، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 453-463

علی شهیدی؛ زهرا زراعتکار؛ اکبر محمدی