نویسنده = زینعلی شالمایی، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان موفقیت جوجه آوری گاوچرانک Bubulcus ibis در جزیرة علی سیاه در رودخانة کارون

دوره 70، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 757-769

بهروز بهروزی راد؛ مصطفی زینعلی شالمایی