نویسنده = سعادتی، زهره
تعداد مقالات: 1
1. مطالعات ترمودینامیکی و ایزوترمی حذف فنل با غربال مولکولی MCM-48

دوره 71، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 329-342

فاطمه رابع؛ زهره سعادتی