نویسنده = محمدعلیزاده، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سطح آلودگی و الگوی توزیع فضایی غلظت فلزات سنگین (کروم، نیکل، مس، سرب و روی) در شهر صنعتی ماهشهر

دوره 71، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 399-412

فاطمه محمدعلیزاده؛ ابراهیم پناهپور؛ احد نظرپور