نویسنده = کریمی، اکبر
تعداد مقالات: 1
1. بردباری، اندوزش و پالایش سرب توسط سه گونۀ گیاه مرتعی در یک خاک آهکی در استان آذربایجان‌ غربی

دوره 70، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 907-922

اکبر کریمی؛ حبیب خداوردیلو؛ میرحسن رسولی صدقیانی