نویسنده = یحیی آبادی، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات کودهای شیمیایی بر تغییرات جمعیتی گونه های کرم‌های خاکی

دوره 72، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 227-238

مجتبی یحیی آبادی؛ امیرحسین حمیدیان؛ سهراب اشرفی