نویسنده = مصطفائی خروانق، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. تحمل القایی در جمعیت میکروبی ناشی از آلودگی خاک (PICT) با سطوح مختلف لوریل بنزن سولفونات

دوره 70، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 685-697

معصومه مصطفائی خروانق؛ ناصر علی اصغرزاد؛ شاهین اوستان