نویسنده = حمایت خواه، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. تئوری فرهنگی و تبیین نگرش زیست محیطی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تهران)

دوره 70، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 565-582

مجتبی حمایت خواه؛ مهدی قربانی