نویسنده = جنگی دغدغان، رویا
تعداد مقالات: 1
1. تهیۀ نقشۀ پراکنش جغرافیایی مناطق مناسب دفن پسماند جامد شهری (مطالعۀ موردی: مراتع نازلوچای ارومیه)

دوره 70، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 309-317

رویا جنگی دغدغان؛ حمیدرضا ممتاز؛ مهشید سوری