نویسنده = عبدی، سیما
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀ برخی خصوصیات فیزیولوژیکی دو گونۀ اکالیپتوس و لیلکی تحت تنش نانوذرات سولفید کادمیم

دوره 70، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 659-672

سیما عبدی؛ بهمن کیانی؛ اصغر مصلح آرانی؛ علی جبالی