نویسنده = ساداتی، سید احسان
تعداد مقالات: 1
1. پاسخ‌ نهال‌های غرقاب شدۀ بید ‌مجنون (Salix babylonica L.) به فلز سنگین روی

دوره 70، شماره 1، بهار 1396، صفحه 53-64

عظمت حسینی مجرد؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ سید احسان ساداتی