نویسنده = کریمی، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل موثر بر کربن آلی خاک در یک برش اقلیمی در استان کرمانشاه

دوره 70، شماره 1، بهار 1396، صفحه 197-210

الهام منصوری؛ علیرضا کریمی؛ حجت امامی؛ یحیی پرویزی


2. ارزیابی میزان آلودگی برخی از عناصر سنگین در خاک سطحی شهرک صنعتی سمنان و اراضی اطراف آن

دوره 70، شماره 1، بهار 1396، صفحه 211-226

مهدیه نیک روش؛ علیرضا کریمی؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی؛ امیر فتوت