نویسنده = منصوری، بهزاد
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی ترجیحات بیان شده: مطالعه موردی تالاب شادگان

دوره 69، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1145-1163

امیرحسین منتظرحجت؛ بهزاد منصوری