نویسنده = وارسته مرادی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ساختار ژنتیکی روباه معمولی(Vulpes vulpes) در مرکز ایران با استفاده از توالی ژن ناحیه کنترل میتوکندری

دوره 69، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 917-933

جلیل ایمانی هرسینی؛ حمیدرضا رضایی؛ سعید نادری؛ حسین وارسته مرادی