نویسنده = شمس اسفندآباد، بهمن
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مطلوبیت زیستگاه آهوی ایرانی(Gazella subgutturosa) در منطقه حفاظت شده هفتاد قله استان مرکزی

دوره 69، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 965-979

گلنوش حسینی؛ بهمن شمس اسفندآباد؛ افشین علیزاده شعبانی