نویسنده = دانشی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی پیامدهای مصرف آب در چرخه حیات تولید شیر بر محیط زیست

دوره 69، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 997-1015

علی دانشی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ محمد دانشی؛ هنریکه بامن