نویسنده = خراسانی پور، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی آلودگی و پتانسیل تحرک عناصر بالقوه سمی در رسوبات رودخانه زاینده رود، کلانشهر اصفهان

دوره 72، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 213-226

رسول حمصیان اتفاق؛ مهدی خراسانی پور؛ شهباز رادفر