نویسنده = پیمان، سید حسین
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی چرخه حیات کود اوره مصرفی در ایران

دوره 69، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 853-864

امین نیکخواه؛ سعید فیروزی؛ سید حسین پیمان؛ سرور خرم دل