نویسنده = حیدری علیزاده، بابک
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فاکتورهای موثر بر تجزیه آفت‌کش‌ها پس از تولید

دوره 69، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 421-438

الهام شاهین فر؛ احمد حیدری؛ محمد رضا دماوندیان؛ بابک حیدری علیزاده