نویسنده = کراچی، هادی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی زیستگاه کوکر شکم سیاه (Pterocles orientalis) با روش آنتروپی بیشینه در پناهگاه حیات وحش شیر احمد سبزوار

دوره 69، شماره 1، بهار 1395، صفحه 231-245

صیاد شیخی ئیلانلو؛ مظاهر معین الدینی؛ مصطفی قلی پور؛ علی شیخی؛ هادی کراچی