نویسنده = زارع زاده، رضوان
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تجمع فلزات سنگین در رسوبات بستر مانگرو، خور گابریک (جاسک)

دوره 69، شماره 1، بهار 1395، صفحه 61-78

رضوان زارع زاده؛ پیمان رضائی