نویسنده = میرباقری، سید احمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات غلظت هیدروکربن‏های نفتی در اعماق مختلف خاک ‏آلوده بعد از فرایند گیاه‏ پالایی

دوره 68، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 363-372

فریدا ایرجی آسیابادی؛ سید احمد میرباقری؛ پیام نجفی؛ فرامرز معطر