نویسنده = مختاری، کیوان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی هیدروژئوشیمیایی آب‏های زیرزمینی منطقۀ هستیجان و تعیین کیفیت آن‌ها برای مصارف مختلف

دوره 68، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 387-399

علی محمد رجبی؛ کیوان مختاری؛ محمد علی علی آبادی