نویسنده = سیاری‌زهان، محمدحسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی گیاه‌پالایی خاک‌های آلوده به کادمیوم و کروم و تجمع زیستی آنها در گیاه اسفناج

دوره 66، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 275-284

شیرین جهانبخشی؛ محمدرضا رضایی؛ محمدحسن سیاری‌زهان