نویسنده = عسگریان، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر مقیاس بر حساسیت سنجه‏های سیمای سرزمین

دوره 68، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 431-441

علی عسگریان؛ بهمن جباریان امیری