نویسنده = مودی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شرایط مناسب برای نگه داری نمونه خون ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با هدف پایش زیستی توسط سنجش کامت

دوره 66، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 203-212

سعید مودی؛ حمید فرحمند؛ علیرضا میرواقفی؛ علی اصغر کوثری؛ بیتا خلیلی