نویسنده = خراسانی، نعمت اله
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد روش TOPSIS در شناسایی مناطق طبیعی حفاظتی با ارزش معنوی در شهرستان نیشابور

دوره 66، شماره 1، بهار 1392، صفحه 61-76

مریم کبیری هندی؛ افشین دانه کار؛ افشین علیزاده؛ نعمت اله خراسانی