نویسنده = کرمی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر حاشیه بر غنا و فراوانی جامعۀ پرندگان در اثر طبیعی ملی خشکه‏داران

دوره 68، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 353-361

مونا اسماعیل پور؛ محمد کابلی؛ محمود کرمی؛ افشین علیزاده شعبانی؛ آزیتا فراشی