نویسنده = شاکر، علی
تعداد مقالات: 1
1. معرفی مجدد گور ایرانی ((Equus hemionus onager به طبیعت: مطالعۀ موردی منطقۀ حفاظت‌شدۀ کالمند بهادران در استان یزد

دوره 66، شماره 1، بهار 1392، صفحه 13-22

حسن اکبری؛ محمد صادق فرهادی نیا؛ اعظم حبیبی‌پور؛ علی شاکر