نویسنده = روحی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. شاخص‌های کلیدی برای مدیریت پایدار پارک‌های شهری (مطالعۀ نمونه: پارک‌های شهری کرج)

دوره 67، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 425-433

منا عزیزی جلیلیان؛ فرزانه منصوری؛ مریم روحی؛ افشین دانه کار