نویسنده = میرزایی، روح اله
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی خطر بوم‏ شناختی عناصر سمّی در خاک سطحی برای برخی از گروه‏ های جانوری (مطالعۀ موردی: استان گلستان)

دوره 68، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 489-503

روح اله میرزایی؛ هادی قربانی؛ ناصر حافظی مقدس؛ ندا روانخواه