نویسنده = قراگوزلو، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. اطلاع رسانی کیفیت هوا با استفاده از سامانه اطلاعات مکانی تحت شبکه به صورت برخط

دوره 64، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 387-397

فریده عتابی؛ یوسف رشیدی؛ علیرضا قراگوزلو؛ آتنا عربی