نویسنده = همتیان، فریبا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و واکاوی نظام ارتباطات برای انتقال اطلاعات محیط زیستی در ایران و موانع پیش رو

دوره 64، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 295-311

هادی ویسی؛ آرش یوسفی؛ فاطمه آرتا؛ فریبا همتیان