نویسنده = غفاری، گلاله
تعداد مقالات: 1
1. مناسب ترین روش برآورد رسوب معلق در ایستگاه‏های بالا دست حوضه سد لتیان و طالقان

دوره 64، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 231-242

سادات فیض نیا؛ گلاله غفاری؛ کیوان کریمی زاده؛ منیرالسادات طباطبایی زاده