نویسنده = کنشلو، هاشم
تعداد مقالات: 1
1. نقش جنگلکاری در کاهش آلاینده های نفتی (عناصر و فلزات سنگین)

دوره 64، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 185-197

هاشم کنشلو؛ علی اقتصادی