نویسنده = میرواقفی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. آیا صدف صخره ای (Sacostrea cucullata) قادر است فلزات سنگین را جذب کند؟ مطالعه نمونه: جذب کادمیوم و مس در جنگل های مانگرو

دوره 64، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 113-123

حامد آذرباد؛ آرش جوانشیر خویی؛ علیرضا میرواقفی؛ افشین دانه کار