نویسنده = حیاتی، باب ا
تعداد مقالات: 1
1. برآورد ارزش تفرجی دریاچه‌ی مهارلوی شیراز با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط

دوره 63، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 291-302

مرضیه منافی ملایوسفی؛ باب ا... حیاتی