بررسی حضور و ویژگی های میکروپلاستیک‌ها در آب‌های سطحی رودخانه‌زاینده‌رود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم و مهندسی محیط زیست، گروه محیط زیست، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 Environmental science and Engineering Department, Waste and Wastewater Research Center, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

3 گروه خاکشناسی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

10.22059/jne.2023.361972.2577

چکیده

امروزه مقادیر زیادی از انواع آلاینده های آب، از جمله زباله های دارویی، رنگ ها، پلاستیک ها، آفت کش ها و زباله های معدنی، بوسیله انسان به طبیعت تخلیه می شود. یکی از آلاینده های نوظهور که به طور جدی بر کیفیت آب تأثیر می گذارد، میکروپلاستیک ها هستند. نگرانی روزافزون جهانی در مورد قرار گرفتن انسان در معرض میکرو‌پلاستیک‌ها تحقیق در مورد فراوانی، سرنوشت و اثرات آنها را ضروری می کند. این مطالعه با هدف بررسی توزیع مکانی میکرو‌پلاستیک‌ها و تعیین منبع احتمالی آن ها از سرچشمه تا پایاب رودخانه زاینده رود انجام گرفت. بدین منظور، نمونه برداری آب از 17 ایستگاه انجام و نمونه ها به آزمایشگاه منتقل شدند. به منظور هضم مواد آلی، نمونه‌ها به مدت 48 ساعت با استفاده از پراکسید‌هیدروژن30 درصد هضم و سپس از کاغذ صافی 45 میکرومتر عبور داده شدند. میکروپلاستیک‌های هر کاغذ صافی با استفاده از میکروسکوپ نوری جداسازی و شمارش گردید و نوع پلیمر آنها توسط دستگاه رامان شناسایی شد. محدوده فراوانی ذرات میکرو‌پلاستیک‌ها ، 49-2 ذره در یک لیتر آب و فیبر و خرده‌ذره به عنوان فراوان‌ترین اشکال گزارش گردید. اندازه میکروپلاستیک‌ها بین5000-50 میکرومتر گزارش شد. سه پلیمر پلی‌پروپیلن، پلی‌آمید و پلی‌اتیلن نیز توسط دستگاه رامان شناسایی شد. تخلیه پساب صنعتی و فاضلاب خانگی، دفع زباله توسط گردشگران از مهم‌ترین منابع میکرو‌پلاستیک‌ در منطقه هستند. ابداع روش هایی جهت افزایش کارآیی حذف میکرو‌پلاستیک‌ها در تصفیه خانه های فاضلاب و حذف کامل آن در پساب نهائی به عنوان یک راهکار موثر در کاهش این آلاینده توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Occurrence and characteristic of Microplastic in the surface waters of Zayandeh-Rud River

نویسندگان [English]

  • Mokarrameh Behmanesh 1
  • Atefeh Chamani 2
  • Elham Chavoshi 3

1 Ph.D student in Environmental science and Engineering Department, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 گروه علوم و مهندسی محیط زیست، مرکز تحقیقات پسماند و پساب، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 Department of Soil Science, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Today, large amounts of water pollutants, including pharmaceutical waste, paints, plastics, pesticides and mineral waste, are discharged by humans into the nature. One of the emerging pollutants that seriously affects water quality is microplastics. The growing global concern about human exposure to microplastics necessitates research on their abundance, fate and effects. This study was conducted with the aim of investigating the spatial distribution of microplastics and determining their possible source from the source to the tributary of the Zayandeh Rood River. For this purpose, water sampling was done from 17 stations and the samples were taken to the laboratory. In order to digest organic matter, the samples were digested for 48 hours using 30% hydrogen peroxide and then passed through 45 micrometer filter paper. The microplastics of each filter paper were separated and counted using an optical microscope, and their type of polymer was identified by Raman. The abundance range of microplastic particles was 2-49 particles per liter and fiber and small particles were reported as the most abundant forms. The size of microplastics was reported between 50-5000 micrometers. Three polymers polypropylene, polyamide and polyethylene were also detected by Raman device. Discharge of industrial wastewater and domestic sewage, garbage disposal by tourists are the most important sources of microplastics in the region. Inventing methods to increase the efficiency of removing microplastics in sewage treatment plants and its complete removal in the final effluent is recommended as an effective solution to reduce this pollutant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Isfahan
  • Microplastic
  • Pollution
  • Surface Water
  • Zayandeh-Rud River

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1402