بررسی امکان کاهش شوری آب استخرهای پرورش میگو توسط گیاهان شورپسند با استفاده از روش آبکشت (مطالعه نمونه: استان بوشهر)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

شوری بالا از جمله مشکلاتی است که بهبود آن هنوز در علوم کشاورزی و آبزی پروری به سادگی امکان پذیر نیست. این مشکل در نواحی ساحلی خلیج فارس مشکلات بیشتری ایجاد نموده است. گیاهان شورپسند با قدرت بالا و منحصر به فرد در جذب و تجمع شوری آب و خاک در بافت های خود قادرند تا قدرت پالایش زیستی محیط خود را بهبود بخشند. آبکشت نوعی روش تلفیقی زیستی تولید غذایی است که بین آبزی پروری (با رویکرد استفاده مجدد از آب)، گیاه، گل و تولید گیاهی ارتباط برقرار می کند. در این مطالعه امکان استفاده از روش آبکشت در کاهش شوری زیاد آب استخرهای پرورش میگو مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین از سه گونه گیاهی اقتصادی و شورپسند Avicennia marina، Salicornia europaea و Suaeda martima هر کدام به تعداد 66 قطعه و در شوری های 25، 35، 45 و 55 قسمت در هزار (ppt) بصورت آبکشت پرورش داده شد. ابتدا متوسط طول اولیه گیاهان در شوری های مختلف اندازه گیری شد. در نهایت متوسط رشد گونه های مختلف، درصد بقای آنها و همچنین وضعیت ظاهری گیاهان بررسی شد. نتایج این مطالعه نشان داد که سه گونه مورد استفاده توان بسیار ناچیزی در کاهش شوری دارند. اما گونه martima Suaedaنسبت به گونه های دیگر توانایی بیشتری در کاهش شوری آب نشان داد و استفاده از این گونه در مناطقی که شوری آب افزایش چشمگیری ندارد امکان پذیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of possibility of decreasing salinity in water of shrimp culture ponds using halophyte plants by hydroponic methode (Case study: Boushehr province)

نویسندگان [English]

  • Ali Agharokh 1
  • Mansoureh Hasanzadeh 2
  • Rasoul Khosravi 2
چکیده [English]

Salinity is known as one of the most challenging problems in aquaculture and agriculture. This issue has posed more difficulties to the shoreline of the Persian Gulf. Halophyte plants with their high potentials of absorbing salinity from soil and water are able to enhance the biopurification process in the environment. Hydroponic is a biointegrated food production method which links recirculating aquaculture, plant and flower as well as herb production. In this study, the possibility of application of hydroponic in decreasing the high salinity of aquaculture industry in water of shrimp culture ponds was investigated. Three economic halophyte species, including Avicennia marina, Salicornia europaea and Suaeda martima were cultured, 66 individuals per species, under the salinities of 25, 35, 45, and 55 ppt under hydroponic conditions. Firstly, the average initial sizes of the aforementioned species under different salinities were measured. Secondly, the average of plants’ growth, their survival percentages and phenotype characteristics were investigated. The results suggested low effect of decreasing salinity under hydroponic conditions. However, Suaeda martima has the most potential effect on salinity compare to others.¬ Therefore, application of this species in waters with low levels of salinity is advisable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Boushehr Province
  • Halophyte plants
  • hydroponic
  • salinity decrease
  • shrimp culture ponds