مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه بز و پازن (Capra aegagrus) به کمک روش تحلیل عاملی آشیان بوم شناختی (ENFA) در پارک ملی کلاه قاضی، استان اصفهان

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

2 استادیار گروه شیلات و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

پارک ملی کلاه قاضی یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های بز و پازن در ایران بشمار می‌آید که جمعیتی نزدیک به 2000 راس از این گونه را در خود جای داده است. به منظور مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه‌این گونه ازنقاط حضور گونه از روش تحلیل عاملی آشیان بوم شناختی1 و نرم‌افزار Biomapper بهره‌گیری شد. لایه‌های اطلاعاتی بکار برده شده به عنوان متغیرهای موثر بر حضور گونه شامل نقشه‌های جامعه‌های گیاهی، پراکنش طعمه خواران این گونه شامل پلنگ و گرگ، تیپ‌های شکل زمین (ژئومورفولوژیکی)، جاده‌ها، چشمه‌ها به عنوان منابع آبی مورد استفاده، شیب و طبقات ارتفاعی بوده است. نقشه مطلوبیت زیستگاه بدست آمده نشان می‌دهد که زیستگاه مطلوب بز و پازن در این منطقه در ارتفاعات 1900 تا 2300 متر از سطح دریا، در شیب‌های بیش از 30%، به طور عمده در مناطق صخره‌ای و تا حدودی نیز در جامعه‌های گیاهی با گیاهان چیره‌ای شامل spp. Stipa، stellata Ebenus و Convolvulus leiocalycinus می‌باشد. به علاوه نتایج این بررسی نشان می‌دهد که بز و پازن در این زیستگاه دارای آشیان بوم شناختی به نسبت باریکی است و به زیستگاه‌های حاشیه‌ای گرایش بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Habitat Suitability Modeling for Wild Goat Capra aegagrus in Kolah Ghazi National Park, Esfahan Province

نویسندگان [English]

  • azita farashi 1
  • Mohammad Kaboli 2
  • Iman Momeni 1
چکیده [English]

Kolah Ghazi National Park is one of the most important habitats for wild goat in Iran with a population of around 2000 heads. In order to model the habitat for this species, a presence only layer was used as input to ENFA method in Biomapper software. Ecogeographic factors were also used as independent variables including plant community, distribution of predators, geomorphologic features, main roads, permanent springs, slope, and elevation. The habitat suitability map indicated that suitable habitat for the species in the area occurs between 1900 to 2300 meters above see level with slopes higher than 30 percent and mainly in rocky mountain sites with Convolvulus leiocalycinus, Ebenus stellata, and Stipa spp. as dominant plants. The results showed this species has a narrow niche and a tendency to occupy marginal habitats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capra aegagrus
  • ENFA
  • Esfahan
  • Habitat suitability modeling
  • Kolah Ghazi