کلیدواژه‌ها = جنگل‌های خزری ایران
تعداد مقالات: 1
1. بررسی الگوی پراکنش مکانی درختان و ساختار در راشستان‌های طبیعی شمال ایران (مطالعۀ موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود)

دوره 66، شماره 1، بهار 1392، صفحه 113-125

زهرا نوری؛ محمود زبیری؛ جهانگیر فقهی؛ محمدرضا مروی مهاجر