کلیدواژه‌ها = سازوکارهای مشارکت
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سازوکارها و زمینه‌های مشارکت عمومی در حفاظت از محیط زیست

دوره 63، شماره 1، بهار 1389، صفحه 93-107

هادی ویسی؛ اکبر مجدالدین