کلیدواژه‌ها = تغییر کاربری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر میزان ذخیره و تصاعد کربن خاک (مطالعۀ موردی: مراتع خشک ایوانکی، استان سمنان)

دوره 68، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 191-200

حامد جنیدی جعفری؛ احمد صادقی پور؛ نادیا کمالی؛ شیما نیکو